profile

Zoran Ćorić

Dugogodišnji rad sa osnovcima, srednjškolcima i studentima.

Predmet: Matematika

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 60 minuta
Stepen: Osnovna škola

Opis: Dugogodišnji rad u ovoj oblasti

Predmet: Mehanika

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 60 minuta
Stepen: Srednja škola , Fakultet

Opis: Instrukcije iz Tehničke mehanike sa veoma detaljnim objašavanjem. Pomoć pri izradi godišnjih zadataka (predispitnih obaveza) na fakultetu

StatikaElastostatika / Otpornost materijala

Predmet: Nacrtna geometrija

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 60 minuta
Stepen: Srednja škola , Fakultet

Opis: Instrukcije iz Nacrtne geometrije, Vizuelizacije i modelovanja 1, za srednje tehničke škole, kao i za tehničke fakultete. Pomoć pri izradi godišnjih zadataka (predispitnih obaveza).