profile

Mirnes Sofović

Predmet: Upravljanje vozilom

Cijena: 20 KM / čas
Trajanje časa: 45 minuta

Opis: Šta Vam mogu ponuditi:
- obuka vozača za B kategoriju,
- kvalitetan način da dođete do vožačke dozvole,
- savremeno vozilo za obuku,
- POVOLJNE CIJENE,
- pogodnosti pri plaćanju,
- 35 časova praktične obuke+najmanje 5 časova GRATIS,
- vožnju u gradu i van grada.

A kategorijaB kategorijaC1 kategorijaC kategorija