profile

Meliha Hadžić

Studentica 4. godine Primijenjene hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli.

Predmet: Hemija

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 60 minuta
Stepen: Osnovna škola , Srednja škola

Opis: Studentica 4. godine Primijenjene hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli.
Instrukcije iz svih oblasti hemije na nivou osnovne i srednje škole.

Organska hemijaBiohemijaAnorganska hemijaAnalitička hemija