profile

Dino Jozić

Student sam arhitekture sa dosta iskustva u prenošenju stečenog znanja. Za vrijeme svog obrazovanja na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu bavio sam se brojnim aktivnostima poput: projektovanja, dizajna interijera te uređivanja i pisanja članaka za Tristotrojku - studentski časopis o arhitekturi, dizajnu i umjetnosti (https://issuu.com/tristotrojka), a nedavno sam postao i glavni urednik spomenutog časopisa. Učestvovao sam na Bienalu arhitekture u Veneciji 2016., u sklopu tima studenata koji su prezentirali maketu Historijskog muzeja BiH na paviljonu "Sarajevo Now". Osim navedenih iskustava, bio sam učesnik raznih radionica na području Sarajeva, poput "Touchk-e susreta" (https://www.facebook.com/tackasusreta/) i "Kontinuirani enterijer" (http://www.daniarhitekture.ba/archive/radionica-kontinuirani-enterijer-kako-se-definiraju-granice). Još bih naglaso da od svih iskustava koje sam stekao najviše afiniteta imam prema plemenitoj vještini podučavanja, prenošenja znanja iz arhitekture, nacrtne geometrije i tehničkog crtanja.

Predmet: Arhitektura

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 60 minuta
Stepen: Srednja škola , Fakultet , Početni , Napredni

Opis: 1. Usluga: Priprema srednjoškolaca za prijemni ispit na Arhitektonskom fakultetu, koja podrazumijeva instrukcije iz arhitektonskih oblasti slobodnog crtanja i percepcije prostora;

2. Usluga: Instrukcije iz oblasti teorije i metodologije arhitektonskog projektovanja, kompozicija u arhitekturi i savremenih alata arhitektonskog projektovanja.

ProjektovanjeSlobodno crtanje

Predmet: Nacrtna geometrija

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 60 minuta
Stepen: Srednja škola , Fakultet , Početni , Napredni

Opis: Instrukcije iz sljedećih oblasti nacrtne geometrije: transormacija; ortogonalna projekcija; zakošena projekcija; kosa projekcija; konstrukcija sjene u ortogonalnoj, zakošenoj i kosoj projekciji; kotirana projekcija (konstrukcija puteva); konstrukcija perspektivnog crteža.

Predmet: Tehničko crtanje

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 60 minuta
Stepen: Osnovna škola , Srednja škola , Fakultet

Opis: Instrukcije iz crtanja pomoću tehničkog pribora (tehnički pribor: redalica, trokuti, šestar, uglomjer...) kao i pomoću savremenih programa za teničko crtanje i modeliranje (AutoCAD, Google SketchUP).