profile

Berin Đikić

Student sam druge godine mašinstva, učenik generacije u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić u generaciji 2012., završio sam Drugu gimnaziju sa prosjekom 5.0, takmičio se iz fizike i matematike na svim nivoima uključujući i državno. Zlatna medalja - Festival znanja u Neumu. ESOL FCE Cambridge certifikat iz engleskog jezika (B2 nivo) tako da instrukcije mogu, bez problema, davati i na engleskom jeziku.

Pomogao sam brojnim učenicima svoje i drugih generacija da prevaziđu poteškoće tokom školovanja, priprema za upis u srednju školu i priprema za popravne.

Predmet: Matematika

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 60 minuta
Stepen: Osnovna škola , Srednja škola , Fakultet

Opis: Dajem instrukcijeDajem instrukcije iz svih oblasti matematike za osnovnu i srednju školu, te za nivo fakulteta iz linearne algebre, analitičke geomtrije, te analize iz svih oblasti matematike za osnovnu i srednju školu, te za nivo fakulteta iz linearne algebre, analitičke geomtrije, algebre, te diferencijalnog i integralnog racuna

Analitička geometrijaGeometrijaInženjerska matematikaAlgebraAritmetikaNumerička matematikaMatematička analizaLinearna algebra

Predmet: Fizika

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 60 minuta
Stepen: Osnovna škola , Srednja škola , Fakultet

Opis: Dajem instrukcije iz svih oblasti fizike za osnovnu i srednju školu, te iz fizike sa tehničkih fakulteta

Predmet: Mehanika

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 60 minuta
Stepen: Srednja škola , Fakultet

Opis: Dajem instrukcije iz svih oblasti koje se pokrivaju iz ovih predmeta na fakultetima i u srednjim školama u kantonu Sarajevo

StatikaElastostatika / Otpornost materijalaKinematika

Predmet: Tehničko crtanje

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 60 minuta
Stepen: Fakultet

Opis: Dajem instrukcije iz predmeta Tehnička dokumentacija i CAD Mašinskog fakulteta u Sarajevu, te crtam III i IV grafički zadatak iz istog predmeta (cijena crteža po dogovoru)

Predmet: Elementi

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 45 minuta
Stepen: Srednja škola , Fakultet

Opis: Dajem instrukcije iz predmeta Mašinski elementi I i II

Mašinski elementi

Predmet: Termodinamika

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 45 minuta
Stepen: Srednja škola , Fakultet

Opis: Dajem instrukcije iz predmeta Osnove inženjerske termodinamike i Provođenje toplote za fakultet, kao i za srednju skolu

Provođenje toplote