profile

Asja Memić

Predmet: Pravo

Cijena: 6 KM / čas
Trajanje časa: 45 minuta
Stepen: Fakultet

Opis: Instrukcije studentima prava za sve predmete koji uključuju praktični dio(rješavanje zadataka) ali i teoretski dio :)

Nasljedno pravoStvarno pravoGrađansko pravoPorodično i roditeljsko pravoKrivično pravo