profile

Mr. Armin Stefanović

Bosanskohercegovački obrazovni sistem nalazi se u jako lošem stanju i to prije svega osjete učenici. Zbog toga i postoji tolika potreba za instrukcijama. Škola se percipira kao nešto nebitno i dosadno - nešto što nije u dodiru sa onim što učenika zanima. Stoga, smatram da primarni cilj instrukcija nije da učenik usvoji određeno znanje. Učenik ima potrebu za instrukcijama zato što na pravi način ne razumije predmet i zbog toga nije u mogućnosti da samostalno usvaja znanja iz određenog predmeta. Cilj instrukcija koje držim nije samo da učenik nauči lekciju, već da predmet Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost sagleda iz jedne drugačije perspektive koja će mu omogućiti da poveže ono što se uči u okviru ovog predmeta sa vlastitim živomom i na taj način razvije interes za samostalno izučavanje različitih oblasti u okviru ovog predmeta.

Predmet: Bosanski jezik

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 45 minuta
Stepen: Osnovna škola , Srednja škola , Fakultet , Početni , Napredni

Opis: Diplomirao sam i magistrirao na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Instrukcije iz oblasti Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost treba da pomognu učeniku da sa razumijevanjem usvoji gradivo određenog razreda te da je u stanju znanje primijeniti u učionici i u svakodnevnom životu. Neke od usluga su: savladavanje gradiva iz gramatike, pravopisa, interpretacije i analize književnog djela, unapređenje usmenog i pismenog izražavanja, pomoć pri pisanju lektire, pismene zadaće, sastava, seminarskog ili maturskog rada i dr.
Cilj instrukcija nije samo na učenik savlada gradivo, već da mu se isto predstavi na jedan kreativan način te da se učenik inspiriše i zainteresira za samostalno izučavanje predmeta.

GramatikaKnjiževnostPrijevodi / LektorisanjeLektirePravopisPismene zadaćeČitanje i pisanje