profile

Amina Herenda

Instrukcije nisu dostupne

Predmet: Biologija

Cijena: 15 KM / čas
Trajanje časa: 45 minuta
Stepen: Fakultet

Opis: Nudim instrukcije iz svih oblasti biologije.

Predmet: Hemija

Cijena: 15 KM / čas
Trajanje časa: 45 minuta
Stepen: Fakultet

Opis: Nudim instrukcije iz hemije za osnovnu i srednju školu.

Organska hemijaBiohemijaAnorganska hemijaAnalitička hemija