profile

Admir Ramusović

Zagarantovano uspješne instrukcije, imam višegodišnje iskustvo u pomaganju mlađim kolegama između ostalog i sa pozicije demonstratora.

Predmet: Biologija

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 45 minuta
Stepen: Osnovna škola , Srednja škola

Opis: U sklopu instrukcija i spremanje za prijemni fakultet na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu

Genetika

Predmet: Medicina

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 45 minuta
Stepen: Fakultet

Opis: Instrukcije i pomoć u učenju

HistologijaFiziologija ĉovjeka

Predmet: Anatomija

Cijena: 10 KM / čas
Trajanje časa: 45 minuta
Stepen: Srednja škola , Fakultet

Opis: Instrukcije i pomoć u učenju